ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ดังต่อไปนี้เ แสดงข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานเว็บไซต์ https://www.qcm.co.th ของ บริษัท ควอลิตี้ คอนกรีต แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ในการเข้าชมเว็บไซต์นี้ บริษัทฯ ถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดระงับใช้ www.qcm.co.th ต่อไปหากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ในหน้านี้ คำที่ใช้ต่อไปนี้ ใช้กับข้อกำหนดและเงื่อนไข คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล ประกาศความรับผิดชอบ และข้อตกลงทั้งหมด คำว่า “ลูกค้า” “คุณ” และ “ของคุณ” หมายถึงบุคคลที่เข้าสู่เว็บไซต์นี้ และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท “บริษัท” “ตัวเราเอง” “เรา” “ของเรา” และ “พวกเรา” หมายถึง บริษัท ควอลิตี้ คอนกรีต แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด “บุคคล” หรือ “เรา” หมายถึงทั้งลูกค้าและบริษัทเอง ข้อกำหนดทั้งหมดอ้างถึงข้อเสนอการยอมรับและการพิจารณาการชำระเงินที่จำเป็นเพื่อดำเนินการกระบวนการช่วยเหลือลูกค้าของเรา ในลักษณะที่เหมาะสมที่สุด เพื่อวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในส่วนที่เกี่ยวกับการให้บริการตามที่ระบุไว้ของบริษัท และอยู่ภายใต้กฎหมายที่มีอยู่ในประเทศไทย การใช้คำต่างๆข้างต้นหรือคำอื่น ๆ ใด ไม่ว่าจะเป็นเอกพจน์และหรือพหูพจน์ การใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และหรือเขา เธอหรือพวกเขาจะถูกนำมาใช้แทนกันและดังนั้นจึงอ้างถึงสิ่งเดียวกัน

คุกกี้

เราใช้คุ้กกี้ (cookies ) เมื่อคุณเข้าชม www.qcm.co.th คุณยินยอมที่จะใช้คุกกี้ตามข้อตกลงกับนโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของ บริษัท ควอลิตี้ คอนกรีต แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เว็บไซต์ที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนใหญ่ใช้คุกกี้ เพื่อบันทึกรายละเอียดของผู้ใช้สำหรับการเข้าชมแต่ละครั้ง เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชั่นในบางพื้นที่ เพื่อให้ผู้ที่เข้าชมเว็บไซต์ของเราใช้งานได้ง่ายขึ้น

การอนุญาต

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น บริษัท ควอลิตี้ คอนกรีต แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด และหรือผู้ให้อนุญาตเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับเนื้อหาทั้งหมดใน www.qcm.co.th สงวนลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด คุณสามารถเข้าชม www.qcm.co.th สำหรับการใช้งานส่วนตัวของคุณภายใต้ข้อ จำกัด ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

โดยคุณไม่สามารถ:

เผยแพร่เนื้อหาจาก qcm.co.th ขาย ให้เช่า หรือให้เช่าช่วงใบอนุญาต จาก qcm.co.th ทำซ้ำ ทำสำเนา หรือคัดลอกเนื้อหาจาก qcm.co.th แจกจ่ายเนื้อหาจาก qcm.co.th ข้อตกลงนี้จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันนี้ บางส่วนของเว็บไซต์นี้เปิดโอกาสให้ผู้ใช้โพสต์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลในบางพื้นที่ของเว็บไซต์ บริษัท ควอลิตี้ คอนกรีต แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ไม่กรอง ไม่แก้ไข ไม่เผยแพร่ หรือไม่ทบทวนความคิดเห็นก่อนที่จะปรากฎบนเว็บไซต์ ความคิดเห็นไม่ได้สะท้อนมุมมองและความคิดเห็นของ บริษัท ควอลิตี้ คอนกรีต แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ตัวแทนและ หรือบริษัทในเครือ ข้อความดังกล่าวสะท้อนความคิดเห็นของบุคคลที่โพสต์เองตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต บริษัท ควอลิตี้ คอนกรีต แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด จะไม่รับผิดชอบต่อความคิดเห็นหรือความรับผิดความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และหรือได้รับความเดือดร้อนอันเป็นผลมาจากการใช้งานและหรือการโพสต์ของและหรือการแสดงความคิดเห็นในเว็บไซต์นี้ บริษัท ควอลิตี้ คอนกรีต แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบความคิดเห็นทั้งหมดและลบความคิดเห็นใด ๆ ที่อาจพิจารณาว่าไม่เหมาะสมเป็นที่น่ารังเกียจหรือก่อให้เกิดการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

คุณรับประกันและรับรองว่า:

คุณมีสิทธิ์โพสต์ความคิดเห็นบนเว็บไซต์ของเรา และมีสิทธิ์ใช้งานและความยินยอมที่จำเป็นทั้งหมด ความคิดเห็นไม่ได้เหลื่อมล้ำสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ รวมถึงโดยไม่จำกัด ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือเครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สาม ความคิดเห็นไม่มีเนื้อหาที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง หมิ่นประมาท ก้าวร้าว ไม่เหมาะสม หรือผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นการก้าวก่ายความเป็นส่วนตัว ความคิดเห็นจะไม่ถูกใช้เพื่อชักชวน หรือส่งเสริมธุรกิจ หรือประเพณี หรือกิจกรรมเชิงพาณิชย์ หรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย คุณให้สิทธิ์แก่ บริษัท ควอลิตี้ คอนกรีต แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ในการใช้ ทำซ้ำ แก้ไข และอนุญาตให้ผู้อื่นใช้ ทำซ้ำ และแก้ไขความคิดเห็นของคุณ ในรูปแบบหรือสื่อใด ๆ

ไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเนื้อหาของเรา

หน่วยงานต่อไปนี้อาจจะเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของเรา โดยไม่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้า เจ้าหน้าที่รัฐบาล เครื่องมือค้นหาต่างๆ สำนักข่าวต่างๆ ผู้จัดจำหน่ายไดเรกทอรีออนไลน์ อาจเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเรา ในลักษณะเดียวกันกับที่พวกเขาเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของธุรกิจจดทะเบียนอื่น ๆ และ ระบบต่างๆ ที่ได้รับการรับรองทางธุรกิจ ยกเว้นการเรี่ยไรโดยองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ห้างสรรพสินค้าที่ไม่หวังผลกำไร และกลุ่มการระดมทุนเพื่อการกุศลซึ่งอาจไม่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเรา หน่วยงานเหล่านี้อาจเชื่อมโยงไปยังหน้าแรกของเราเพื่อเผยแพร่หรือแจ้งข้อมูลอื่น ๆ
หน่วยงานที่ได้รับการอนุมัติ อาจเชื่อมโยงสิ่งเหล่านี้มายังเว็บไซต์ของเรา: โดยการใช้ชื่อบริษัทของเรา หรือ โดยการใช้ตัวระบุตำแหน่งข้อมูลที่เหมือนกัน ซึ่งเชื่อมโยงกับ หรือ โดยการใช้คำอธิบายอื่น ๆ ของเว็บไซต์ของเรา ที่มีการเชื่อมโยงไปยังที่ที่เหมาะสม ภายในบริบทและรูปแบบของเนื้อหาบนเว็บไซต์ของบุคคลที่เชื่อมโยง ห้ามใช้โลโก้ของ บริษัท ควอลิตี้ คอนกรีต แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด หรือชิ้นงานอื่น ๆ เพื่อเชื่อมโยงกับข้อตกลงการอนุญาตในการใช้เครื่องหมายการค้า

ติดต่อเรา

โรงงาน Q-Fenze
Quality Concrete Manufacturing .Co.,Ltd
( บริษัท ควอลิตี้ คอนกรีต แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด )

119/2 หมู่2 ตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120

โทร: 032 -231946 Fax: 032 -231946 มือถือ: 080-6509977 (ทุกวัน)

E-mail : qfenze@gmail.com

สำนักงาน

50/124 หมู่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทร: 080-6565544 (ทุกวัน)