นโยบายการคืนสินค้า

บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 15 วันนับจากวันที่คุณได้รับสินค้า ตามกรณีดังต่อไปนี้
1. ในกรณีที่ทางบริษัทฯ จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าผิดจากรายละเอียดจากการยืนยันการสั่งซื้อครั้งล่าสุดจากทางบริษัท ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะรับเปลี่ยนและจัดส่งสินค้าที่ถูกต้อง ให้กับลูกค้าใหม่ภายใน 7 วันทำการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
2. ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะเปลี่ยนสินค้า ลูกค้าจะต้องทำการจัดส่งสินค้ากลับมายังบริษัทฯ โดยลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืน โดยที่สินค้าต้องไม่ชำรุดเสียหายจากการใช้งาน และอยู่ในสภาพเช่นเดียวกับที่บริษัทฯ นำส่งต่อผู้ซื้อ ทางบริษัทฯขอเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าใหม่แก่ลูกค้าตามความเป็นจริง

ติดต่อเรา

โรงงาน Q-Fenze
Quality Concrete Manufacturing .Co.,Ltd
( บริษัท ควอลิตี้ คอนกรีต แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด )

119/2 หมู่2 ตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120

โทร: 032 -231946 Fax: 032 -231946 มือถือ: 080-6509977 (ทุกวัน)

E-mail : qfenze@gmail.com

สำนักงาน

50/124 หมู่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทร: 080-6565544 (ทุกวัน)